Hiển thị tất cả 51 kết quả

Tiểu đường - Mỡ máu

Đường ăn kiêng MaiSugar Light

Giá liên hệ
53.000
28.000
32.000

Tiểu đường - Mỡ máu

Giảo Cổ Lam Tuệ Linh 100 viên

203.000

Tiểu đường - Mỡ máu

Lantus Solostar 100IU/ml – Sanofi (Pháp)

210.000

Tiểu đường - Mỡ máu

Viên An Đường Glucocare Takarai

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

NUTRICARE BLOOD SUGAR 30 VIÊN

330.000

Tiểu đường - Mỡ máu

Hemafolic

74.000

Thông tin thuốc

Saferon

156.000

Tiểu đường - Mỡ máu

Pletaal 100mg

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Thuốc Jardiance 10mg

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Hemopoly

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Thuốc Pitaterol Table

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Dianorm-M

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Galvusmet 50mg/1000mg

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Xigduo XR 10mg/500mg

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

GALVUS MET 50MG/1000MG

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Janumet 50mg/500mg

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Forxiga 5Mg

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Janumet 50/850Mg

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Lipanthyl NT 145mg

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Nasrix

Giá liên hệ
Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Trajenta 5Mg

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Thuốc Xigduo XR 10mg/1000mg

610.400

Tiểu đường - Mỡ máu

Vương Đường Khang

165.000
960.000
71.000
Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

An Mạch Ích Nhân

90.000

Tiểu đường - Mỡ máu

Viên uống kiểm soát mỡ máu Faz

Giá liên hệ

Tiểu đường - Mỡ máu

Trà giảo cổ lam Tuệ Linh

62.000
193.000
200.000
270.000