Hiển thị 1–60 của 72 kết quả

Tim mạch - Huyết áp

Viên uống Ích Tâm Khang 90 viên

560.000

Tim mạch - Huyết áp

Ubiheal 300mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

SaVi Prolol 5mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Telma 40mg

Giá liên hệ
Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

TOLUCOMBI 80MG/12.5MG HỘP 28 VIÊN

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Pinclos

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Atasart 8mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Troysar Am

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Beatil 4Mg/5Mg Gedeon Richter

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Captopril Stella 25mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Nebicard 5

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Stadovas 10 tab

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Lostad T50

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Hemoral

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Ocedio 80/12,5

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Lisonorm

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Ihybes 150

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Ihybes 300

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Coveram 5mg/10mg

Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Bisoplus HCT 5/12.5

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Lostad HCT 100/12.5 Hộp 30 Viên

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Lostad HCT 50/12.5

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Tenormin 50Mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Telmisartan Stella 40mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Zhekof 80mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Imdur 30mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Lifezar 50mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Sekaf 500Mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Verospiron 25mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Betaloc Zok 25mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Betaloc ZOK 50

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Bisostad 5

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Zestril 5 mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

ZESTRIL 20MG

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Zestril 10 mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Carduran 2Mg

87.000

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Bifril 15mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

LIPITOR 20 mg

89.000

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Eliquis 2.5mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc DEPAKINE 200mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Thuốc Twynsta 40mg/5mg

Giá liên hệ
616.000

Tim mạch - Huyết áp

Xarelto 10mg

Giá liên hệ

Tim mạch - Huyết áp

Xarelto 15mg

868.000
380.000
350.000
Giá liên hệ
Giá liên hệ