Telma 40mg

Giá liên hệ

Công dụng: Tăng huyết áp Điều trị tăng huyết áp vô căn ở người lớn.