Beatil 4Mg/5Mg Gedeon Richter

Giá liên hệ

Thuốc BEATIL 4MG/5MG được chỉ định dùng trong các trường hợp sau:
Được chỉ định như liệu pháp thay thế trong điều trị tăng huyết áp vô căn và/hoặc bệnh mạch vành ổn định, ở bệnh nhân đã được kiểm soát đồng thời bằng perindopril và amlodipine với mức liều tương đương.