Thuốc Xigduo XR 10mg/1000mg

610.400

Chỉ định của thuốc Xigduo XR 10mg/1000mg: