Trajenta 5Mg

Giá liên hệ

Trajenta 5mg điều trị đái tháo đường typ 2 ở bệnh nhân trưởng thành,Đơn trị liệu: khi chưa kiểm soát đường huyết tốt bằng chế độ ăn và vận động và không phù hợp với điều trị metformin do không dung nạp hoặc có chống chỉ định do suy thận. Trị liệu phối hợp với metformin. Phối hợp pioglitazone hoặc sulfonylurea, Phối hợp với metformin + sulfonylurea, hoặc với insulin.