Vương Đường Khang

165.000

Công dụng: Hỗ trợ giảm nguy cơ tăng đường huyết, biến chứng trên thần kinh, tim mạch do tiểu đường