Viên uống hỗ trợ điều trị tiểu đường Hộ Tạng Đường

160.000

Công dụng: TPBVSK Viên uống hỗ trợ điều trị tiểu đường Hộ Tạng Đường hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường (biến chứng trên tim, mắt, thận, thần kinh).