Đường ăn kiêng Aspartam OPC (Hộp 50 gói)

28.000

Công dụng: Đường ăn kiêng Aspartam OPC dùng để tạo ngọt ít năng lượng, thay thế các loại đường bình thường.