Đường ăn kiêng Aspartam Pharmedic (Hộp 50 gói)

32.000

Công dụng: Đường ăn kiêng Aspartam Pharmedic tạo ngọt ít năng lượng, được dùng để thay thế đường.