Đường ăn kiêng Sweet’n Low (Hộp 100 gói)

53.000

Công dụng: Đường ăn kiêng Sweet’n Low có công dụng dùng làm chất tạo ngọt thay thế cho các loại đường mía khi ăn hoặc uống.