Dung dịch diệt mụn cóc Nilocin Vorte Pen

400.000

Công dụng: Dung dịch diệt mụn cóc Nilocin Vorte Pen với công thức loại bỏ Wortie Liquid & Verruca remover và dựa trên các hỗn hợp axit nổi tiếng được sử dụng trong điều trị mụn cóc và mụn cóc plantar.