Gel dùng ngoài da Azanex

60.000

Công dụng: Gel dùng ngoài da Azanex được FDA phê chuẩn cho chỉ định sau: Điều trị tại chỗ mụn trứng cá viêm nhẹ đến trung bình. Các thử nghiệm lâm sàng về Aznex đã được thực hiện để phê duyệt, mặc dù chi tiết không được ghi trong nhãn sản phẩm.