Thuốc nhuộm tóc dược liệu Thái Dương

90.000

Công dụng: Thuốc nhuộm tóc dược liệu Thái Dương nhuộm phần tóc bạc.