Dầu tái tạo da tổn thương Dottor Primo Emergency Oil

450.000

Công dụng: Dầu tái tạo da tổn thương Dottor Primo Emergency Oil giúp nhanh chóng kích hoạt quá trình sửa chữa và phục hồi các tổn thương trên da, phòng chống viêm nhiễm tại chỗ.