Thuốc GOMES 16mg

Giá liên hệ

Công dụng: Thuốc GOMES 16mg được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: