Thuốc giảm đau hạ sốt Partamol 500mg

Giá liên hệ

Thuốc giảm đau hạ sốt Partamol 500mg dùng trong các cơn đau từ nhẹ đến vừa và sốt, đặc biệt đối với những bệnh nhân bị chống chỉ định hay không dung nạp salicylat. Thuốc có tác động tốt trên những cơn đau nhẹ không thuộc nguồn gốc nội tạng.