Thuốc Geftinat 250mg

Giá liên hệ

Công dụng: Thuốc Geftinat 250mg được sử dụng để điều trị, kiểm soát và phòng ngừa các bệnh và triệu chứng sau: