Thuốc Erecfil-100 Sildenafil Citrate 100mg

70.000

Công dụng: Thuốc Erecfil-100 Sildenafil Citrate 100mg được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: