Zedcal OP Tablets

Giá liên hệ

Zedcal OP Tablets là thuốc được chỉ định điều trị bệnh loãng xương do thiếu canci. Ngoài ra Zedcal OP Tablets còn dùng điều trị loạn dưỡng xương ở bệnh nhân suy thận. Zedcal OP Tablets được nghiên cứu sản xuất bởi Meyer Organics Pvt., Ltd.