Viên Uống Hỗ Trợ Kiểm Soát Gout, Giảm Đau Do Gout Baigout

239.000

Công dụng: TPBVSK Viên Uống Hỗ Trợ Kiểm Soát Gout, Giảm Đau Do Gout Baigout giúp hỗ trợ cải thiện sưng đau khớp do gout. Hỗ trợ giảm acid uric máu.