Viên uống bổ phế, giảm ho Cốt Phế Đan

Giá liên hệ

Công dụng: TPBVSK Viên uống bổ phế, giảm ho Cốt Phế Đan hỗ trợ bổ phế, giảm các biểu hiện ho, đờm nhiều, ngực đầy tức do phế hư, hỗ trợ tăng cường đường hô hấp.