Viên nén đặt âm đạo AB-INTIMUS

Giá liên hệ

Công dụng: Viên nén đặt âm đạo AB-INTIMUS chứa lợi khuẩn âm đạo AB-INTIMUS có thể được sử dụng để bổ sung trong điều kiện trị nhiễm khuẩn âm đạo, đặc biệt trong trường hợp tái phát và/hoặc nhiễm nấm Candida kháng thuốc, cũng như ngăn ngừa khả năng tái phát. AB-INTIMUS có thể được sử dụng trong bất kỳ tình trạng biến đổi nào của hệ sinh vật âm đạo.