Viên khớp vẹm xanh Gremuss

410.000

– Hỗ trợ làm trơn ổ khớp