Viên giấp cá Extra

Giá liên hệ

Viến giấp cá Extra hỗ trợ cho người bị trĩ, người bị táo bón, tĩnh mạch yếu, dễ vỡ.