Thuốc tránh thai khẩn cấp Victoria One Step (Hộp 1 vỉ x 1 viên)

Giá liên hệ

Chỉ định: Thuốc tránh thai khẩn cấp Victoria One Step giúp mang lại hiệu quả tránh thai khẩn cấp, dùng trong vòng 72 giờ sau các cuộc giao hợp không dùng biện pháp tránh thai, hoặc sau cuộc giao hợp mà biện pháp tránh thai sử dụng không đạt hiệu quả.