Thuốc tránh thai khẩn cấp Bocinor

Giá liên hệ

Công dụng Thuốc tránh thai khẩn cấp Bocinor được chỉ định: Ngừa thai khẩn cấp, được dùng trong vòng 72 giờ sau khi giao hợp mà không dùng biện pháp tránh thai, hoặc biện pháp tránh thai đã và đang dùng không đạt hiệu quả.