Thuốc nhỏ mũi Rhinex 0.05%

Giá liên hệ

Công dụng: Thuốc nhỏ mũi Rhinex 0.05% được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: