Thuốc Motilium-M 10mg

Giá liên hệ

Công dụng Thuốc Motilium-M 10mg được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: Điều trị triệu chứng nôn và buồn nôn.