Thuốc giun quả núi Mebendazol 500mg

Giá liên hệ

Công dụng: Thuốc giun quả núi Mebendazol 500mg được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: Ðiều trị các bệnh giun kim, giun tóc, giun móc, giun đũa.