Thuốc Favipiravir

Giá liên hệ

Thuốc Favipiravir 200mg là một loại thuốc kháng virus hiệu quả, hoạt động chủ yếu là ngăn chặn sự xâm nhập của virus. Thuốc Favipiravir được sử dụng trong các trường hợp: nhiễm virus cảm cúm nhưng các loại thuốc trị cảm cúm khác không mang lại hiệu quả, hơn nữa Thuốc Favipiravir còn có khả năng kháng lại coronavirus (được sử dụng để nghiên cứu điều trị bệnh covid 19).