Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids

90.000

Công Dụng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids giúp hỗ trợ giúp bổ phế, giảm ho, long đờm. Hỗ trợ giúp giảm ho do viêm hầu họng.