Tebonin 120mg – bổ não, tuần hoàn máu

Giá liên hệ

Công dụng: Tebonin 120mg Bổ não, tuần hoàn máu
Đối tượng: Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn
Đóng gói: 1 vỉ x 15 viên