Nước ép hỗ trợ tiêu hóa Lifestream Biogenic Aloe Vera with Turmeric

Giá liên hệ

Công dụng: TPBVSK Nước ép hỗ trợ tiêu hóa Lifestream Biogenic Aloe Vera with Turmeric là một loại thuốc bổ tiêu hóa với sự kết hợp Aloe Vera (Nha đam/ Lô hội) có nguồn gốc được chiết xuất từ gel lá Nha đam nguyên chất 100% qua phương pháp NaturLock ™ và HydroCurc ® – một dạng nghệ có thể phân tán tốt trong nước.