Hỗ trợ tá tràng Dạ Dày Richer

70.000

Công dụng: TPCN Hỗ trợ tá tràng Dạ Dày Richer hỗ trợ giảm acid dịch vị, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm viêm loét dạ dày, tá tràng.