Dialevel

230.000

Công dụng: Hỗ trợ chuyển hoá đường, hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết.