Biocredit COVID-19 Ag

Giá liên hệ

Biocredit Covid-19 Ag là bộ kit xét nghiệm dùng để phát hiện nhanh, sàng lọc ở bệnh nhân có nghi nhiễm COVID-19.