Bambec 10 mg

Giá liên hệ

Bambec® 10 mg của AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd, thành phần chính là bambuterol hydrochloride. Bambec® 10 mg có tác dụng điều trị hen phế quản, co thắt phế quản và/hoặc tắc nghẽn đường dẫn khí có hồi phục.