Viên uống hỗ trợ điều trị bệnh tuyến giáp Ích Giáp Vương

210.000

Công dụng: TPBVSK Viên uống hỗ trợ điều trị bệnh tuyến giáp Ích Giáp Vương giúp tăng cường sức khỏe và duy trì sức khỏe, hoạt động bình thường của tuyến giáp.