Viên đạn đặt trực tràng Repaherb

260.000

Công dụng: Viên đạn đặt trực tràng Repaherb dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ và các biến chứng của nó (ví dụ: aczema, nứt trực tràng).