Tinh bột nghệ nguyên chất Pasteur

500.000

Công dụng Tinh bột nghệ Corri