Thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 72h Postinor 1

37.000

Công dụng: Thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 72h Postinor 1 là thuốc ngừa thai khẩn cấp, có thể được dùng trong vòng 72 giờ sau các cuộc giao hợp không dùng biện pháp tránh thai, hoặc biện pháp tránh thai đã dùng không đạt hiệu quả. Loại thuốc tránh thai này thường được gọi là “viên thuốc của ngày hôm sau”.