Thuốc Napharangan 500mg

Giá liên hệ

Công dụng: Thuốc Napharangan 500mg được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: