Thuốc kháng sinh Bospicine 200

Giá liên hệ

Công dụng: Thuốc kháng sinh Bospicine 200 được chỉ định để điều trị cho những bệnh nhân bị các bệnh nhiễm trùng nhẹ đến vừa gây ra bỏi các vi khuẩn nhạy cảm với cefpodoxim sau đây: