Thuốc hạ huyết áp thế đứng Timmak 3mg

Giá liên hệ

Công dụng: Thuốc hạ huyết áp thế đứng Timmak 3mg được chỉ đinh hạ huyết áp thế đứng: giảm huyết áp nguyên phát hay thứ phát. Điều trị từng đợt để ngăn chặn đau nửa đầu và các bệnh đau đầu do vận mạch.