Thuốc Bromhexin 8mg

Giá liên hệ

Công dụng: Thuốc Bromhexin 8mg được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: