Ginkgo Biloba Ckolin

500.000

Công dụng: Hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não, giảm các nguy cơ hình thành các cục máu đông.