Dung dịch nhỏ mắt, làm trơn mắt Optive UD

Giá liên hệ

Công dụng: Dung dịch nhỏ mắt, làm trơn mắt Optive UD được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: