Dung dịch nhỏ mắt, làm trơn mắt Optive UD

188.000

Công dụng: Dung dịch nhỏ mắt, làm trơn mắt Optive UD được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: