Dung dịch xịt họng Anginovag Ferrer

Giá liên hệ

Công dụng Dung dịch xịt họng Anginovag Ferrer được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: Hỗ trợ điều trị các bệnh lý ở miệng – họng: Viêm amidan, viêm hầu họng, viêm thanh quản, viêm miệng, loét miệng, bệnh áptơ, viêm lưỡi.