Thạc sĩ Dương Công Đông
Thạc sĩ Dương Công Đông

Ông Dương Công Đông là người sáng lập ra Siêu Thị Y Tế. Ông tốt nghiệp Cử nhân Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Văn Lang và sau đó học lên Thạc sĩ Khoa Học Máy Tính trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin. Ngoài Siêu Thị Y Tế thì ông Dương Công Đông còn sáng lập ra chuỗi nhà thuốc có tên Hệ Thống Nhà Thuốc Việt. Ông có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo trong ngành Digital Marketing và hiện đang là giảng viên tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

CHỨC VỤ

  •  Người sáng lập (Founder)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Văn Lang
  • Thạc sĩ Khoa Học Máy Tính trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

THEO DÕI ÔNG DƯƠNG CÔNG ĐÔNG TẠI

LIÊN HỆ

  • SĐT: 0983883456
  • Email: mr.duongcongdong@gmail.com
  • Địa chỉ: 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, TP. HCM